Jakim sposobem funkcjonuje agencja celna oraz na czym polega zawód celnika?

Odprawa celna to bieg kontrolowania transferu artykułów przez granice urzędowe, podczas którego sprawdza się zgodność przewożonych artykułów z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego i pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich przypadkach, gdy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a także w wypadku artykułów ściąganych i eksportowanych – agencja celna. W przypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a również deklaracje celne oraz inne dokumenty zalecane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność produktów z pismami oraz zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne i podatki. W wypadku, gdy towar jest zgodny z regulacjami, zostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W wypadku eksportu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć właściwe dokumenty, takie jak faktury, umowy oraz listy przewozowe, a też deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność artykułów z pismami i zadeklarowanymi wartościami, a w następnej kolejności opublikują dokument celny oraz pobiorą opłaty celne i podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być także wymagana w przypadku, kiedy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. tranzytu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim wypadku, menadżer towaru musi dostarczyć dokumenty związane z tranzytem, a również uzyskać właściwe pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a również służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli towarów uzupełniania wielu zaświadczeń oraz szanowania ściśle określonych procedur, co może być czasochłonne oraz wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz