X

Obowiązki w obrębie prowadzenia ksiąg handlowych oferowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa

Zobowiązania w zakresie poprowadzenia ksiąg handlowych oferowane przez biuro księgowe Biegła Księgowa są zawsze przez specjalistów przypilnowane. Obejmują one głównie: rejest dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach dla celów podatków od towarów i świadczeń, sporządzanie deklaracji VAT, sprawdzenie wszystkich papierów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, prowadzenie rejestracji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, aktualne dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i rachunków bankowych, potwierdzanie bilansów finansowych, rozliczenie wyjazdów służbowych, wyliczenia zaliczki na obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa, przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości, opracowanie sprawozdań pieniężnych oraz raportów zrobionych dla celów statystycznych, aktualizację i rejestrację danych firmowych, sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT – 8. Wskazane biuro rachunkowe zajmuje się wszystkim solidnie, w każdym przypadku dbając o satysfakcję wszystkich zleceniodawców.

Dodatkowo wykwalifikowani pracownicy z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, obejmującym: analizowanie i ocenę skutków poprowadzonych przez klienta operacji handlowych, doradztwo w zakresie planowania kolejnych przedsięwzięć, obsługę prawno – podatkową, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów o charakterze inwestycyjnym, a także pomoc przy zakładaniu i organizacji prosperowania spółek handlowych. Zleceniodawcy korzystają także chętnie z audytów, jakie obejmują: analizę dokumentów spółki, sposoby rozliczania się z poszczególnych operacji handlowych, zgodność ksiąg rachunkowych z zapisami prawnymi i ustawami, analizę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym, analizy umów z klientami biznesowymi i pracownikami pod względem rozliczeń oraz sensowność wydatków powiązanych z administrowaniem.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Weronika Kucz:
Related Post