Jakie są często spotykane metody wyceniania przedsiębiorstw i firm

Transakcje sprzedaży i kupna najróżniejszych firm są dość często spotykane, dziś to jest powszechnie stosowana praktyka w biznesie. Jeśli obie strony zdecydowały się na to, to pozostaje kwestia odpowiedniego ustalenia ceny transakcji. W takich przypadkach wykorzystywana jest bardzo często profesjonalnie wykonana wycena spółki, stanowiąca wyjściowy punkt do ewentualnych rozmów i negocjacji. Na wycenę firmy wpływa parę czynników, i im firma będzie miała większą wielkość, tym trudniej może być oszacować jej wartość. Aktualnie dostępnych jest kilka rodzajów takich wycen, które różnią się znacznie od siebie podejściem do analizy, a co za tym idzie też i końcowym wynikiem.

Z tego też powodu w większości przypadków najlepiej będzie dopasować odpowiedni rodzaj wyceny do konkretnego przypadku, aby ona była możliwie jak najbardziej precyzyjna. Przez wielu specjalistów uznawana za najłatwiejszą jest wycena majątkowa, opierająca się ocenieniu wartości aktywów i pasywów, i ich odjęciu od siebie. Takie założenie będzie słuszne w sytuacjach, gdy rzeczywiście stały czy ruchomy majątek najbardziej wpływa na końcową wartość firmy. Lecz jeżeli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy też innych wartości niematerialnych, to otrzymać można mocno odbiegający od stanu faktycznego wynik. Z tego też powodu w licznych przypadkach biuro aktuarialne sięgnie po jakieś inne rozwiązanie, jakie być może da bardziej realną kwotę. Kolejną z chętnie używanych rodzajów wyceny jest metoda wykorzystująca dochody.

Z kolei ona opiera się na oszacowaniu finansowych przepływów, jakie dadzą obraz tego, jaką rentowność ma dany biznes i jak dużo można na nim zarobić. Aktualnie jest ona często wykorzystywana, zwłaszcza przy większych firmach, ponieważ według wielu osób daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny stosowanych jest też kilka podstaw wycen, tu także dobiera się najlepsze w danej sytuacji wyjście. A w części przypadków najlepiej się sprawdzi porównawcza wycena. Opiera się ona na tym, że wartość danej firmy jest szacowana w oparciu o wartość innych firm, działających w takiej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz